Aangifte inkomstenbelasting

Vóór 1 mei moet uw belastingaangifte bij de belastingdienst zijn aangeleverd. Naast het controleren van de vooraf ingevulde gegevens, biedt het u de mogelijkheid om aftrekposten in mindering te brengen in de aangifte. Hierbij is een gedegen belastingadvies vaak zeer zinvol. Wenst u dat wij deze aangifte voor u verzorgen?  Hieronder leest u hoe wij dat voor u doen:

Wij  dienen uw belastingaangifte elektronisch aan de belastingdienst aan te leveren. U kunt  daarvoor gebruik maken van onze elektronische handtekening, waarvoor wij zullen zorgen tijdens het invullen van uw belastingformulieren.

 • Wij verwerken de aangiftes op basis van de vooraf ingevulde gegevens bij de belastingdienst;
 • Deze gegevens worden aangevuld met onderdelen die voor u van toepassing zijn;
 • Na uw akkoord verzorgen wij verzending naar de belastingdienst.

Kosten:

De kosten voor het invullen van de belastingaangifte 2023 bedraagt € 195,00 voor u en uw partner ongeacht of de aangifte van de partner moet worden verzonden. De kosten voor de belastingplichtigen zonder (fiscale) partner bedraagt € 125,00 per formulier. Doet u voor de tweede keer aangifte bij ons, dan zijn de kosten voor een gezamenlijke aangifte € 108,00 en voor een aangifte zonder fiscaal partner € 74,50.

 • Iedere vervolgcorrespondentie en overige correspondentie (zoals bezwaar maken, of aanvraag vermindering loonbelasting ed.)  geschiedt op declaratiebasis tegen het daarvoor geldende uurtarief.
 • Het tarief is er op gebaseerd dat alle gegevens in één keer volledig worden aangeleverd. Indien er gegevens moeten worden opgevraagd en/of correcties moeten worden toegepast die het gevolg zijn van een niet juiste of onvolledige aanlevering door uzelf zijn de kosten daarvan voor uw rekening. Deze zullen ook aan u tegen het geldende uurtarief worden gefactureerd.

In te vullen / mee te nemen gegevens:

Sinds 2022 bereiden wij de aangiften voor op basis van de vooraf ingevulde gegevens. Daarvoor is een activeringscode van de belastingdienst nodig. Die vragen wij voor u aan. Dit maakt het doen van aangifte nog eenvoudiger! Veel gegevens zijn dan al beschikbaar voor ons. Aanvullend zijn dan nog (indien van toepassing) de volgende gegevens nodig:

 • inkomsten uit andere werkzaamheden:
  heeft u naast uw eventuele inkomsten uit dienstbetrekking ook nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Levert u dan een opgave van de ontvangen inkomsten en de betaalde kosten bij ons aan;
 • aftrek ziektekosten:
  de meeste ziektekosten worden vergoed door de zorgverzekeraar. Ziektekosten die u zelf betaald zijn vanaf een bepaald bedrag aftrekbaar. Meer informatie hierover vindt u de hier op de website van de belastingdienst;
 • extra aftrek in verband met dieetkosten:
  heeft u een dieet? Dan mag hier in sommige gevallen een vast bedrag voor in aftrek worden gebracht. De dieetlijst 2023 vindt u hier;
 • giften:
  hebt u afgelopen jaar giften gegeven aan een ANBI-instelling? Dan zijn deze giften boven een bepaald bedrag aftrekbaar. Verstrekt u periodiek giften? Dan zijn deze onder bepaalde voorwaarden volledig aftrekbaar. Meer informatie vindt u hier op de website van de belastingdienst; 
 • voordelen uit sparen en beleggen:
  in de vooraf ingevulde gegevens staan de saldi die u per 1 januari op uw Nederlandse bankrekeningen had. Heeft u nog spaar- en/of beleggingsvermogen op andere rekeningen, een tweede woning, vakantie woning of vorderingen dan zijn deze vooraf niet bekend bij de belastingdienst en dient u deze bij ons aan te leveren zodat we die aanvullend in de aangifte op kunnen nemen.
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in