Maak gebruik van ISDE-subsidie!

Veel MKB-ondernemers denken na over het installeren van een warmtepomp, zonnepanelen of een zonneboiler. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van subsidiemogelijkheden via de  Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Zakelijke gebruikers kunnen in aanmerking komen voor de ISDE-subsidie bij de aanschaf van zonnepanelen en kleinschalige windturbines. Daarnaast kunnen zakelijke gebruikers ook subsidie aanvragen voor (hybride) warmtepompen en zonneboilers.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de ISDE-subsidie voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines, moet u een kleinverbruikersaansluiting hebben. U wordt beschouwd als een kleinverbruiker als uw aansluiting een grootte heeft van maximaal 3 x 80 ampère. Deze informatie kunt u vinden in de meterkast of op uw energienota. Als u er niet zeker van bent, kunt u dit ook navragen bij uw netbeheerder. U kunt via de website https://www.eancodeboek.nl achterhalen wie uw netbeheerder is.

Zonnepanelen

Voor zonnepanelen kunt u subsidie aanvragen voor een installatie met een vermogen vanaf 15 kWp. Daarbij geldt als voorwaarde dat het nettoverbruik via de kleinverbruikersaansluiting waarop de installatie wordt aangesloten in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag minimaal 50.000 kWh moet zijn geweest. De subsidie bedraagt € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen.

Windturbines

Alleen windturbines met een rotoroppervlak van minimaal 50 m2 kunnen in aanmerking komen voor subsidie. U dient aan te tonen dat u een omgevingsvergunningsaanvraag heeft ingediend om voor subsidie in aanmerking te komen. De subsidie bedraagt € 66 per m2 rotoroppervlak.

Warmtepomp

Voor een warmtepomp kunt u subsidie ontvangen vanaf € 500, afhankelijk van het type warmtepomp dat u kiest. De subsidiebedragen kunt u vinden op de apparatenlijst warmtepompen 2022 van RVO.nl (https://bit.ly/3CCwcSi).

Zonneboiler

Ook het subsidiebedrag voor een geïnstalleerde zonneboiler is afhankelijk van het type apparaat. De subsidiebedragen kunt u vinden op de apparatenlijst zonneboilers 2022 van RVO.nl (https://bit.ly/3yMqiwT). Voor meer informatie en de voorwaarden per maatregel kunt u terecht op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers.

Woningeigenaren

De ISDE-subsidie is ook beschikbaar voor woningeigenaren. Naast subsidie voor de aanschaf van een (hybride) warmtepomp of zonneboiler kunnen zij subsidie aanvragen voor energiebesparende isolatiemaatregelen en voor de kosten van aansluiting op een warmtenet. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren.

Kortom, de ISDE-subsidie biedt verschillende mogelijkheden voor zowel zakelijke gebruikers als particulieren om financiële ondersteuning te krijgen bij het nemen van duurzame energiemaatregelen.

Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in